Thanh Cong Medical Clinic
Thanh Cong Medical Clinic

1- Hỗ trợ các đơn vị trong việc tổ chức hoạt động y tế chăm sóc sức khoẻ cho người lao động :

  • Hoạt động khám, sơ cứu, cấp phát thuốc.
  • Hỗ trợ trong công tác kiểm tra, đánh giá hồ sơ KSK, tư vấn về vệ sinh, tuyên truyền, giáo dục ý thức giữ sức khoẻ, phòng chống bệnh tật.
  • Tham mưu về việc khám chữa bệnh thẻ BHYT, khám sức khoẻ định kỳ.
  • Bên A tư vấn về các danh mục thuốc và các thiết bị y tế cần mua sắm nhằm phục vụ việc sơ cứu cho Bên B.

2- Hỗ trợ ứng cứu cho các đơn vị trong các trường hợp :

  • Trường hợp CBNV bị ngộ độc thực phẩm hàng loạt : Bên A cùng phối hợp với y tế cơ quan Bên B để giải quyết cấp cứu, điều trị hoặc phân loại mức độ bệnh chuyển viện
  • Các trường hợp sự cố khác có ảnh hưởng đến sức khoẻ của số đông CBCNV đang làm việc : Bên A thực hiện khám, phân loại tình trạng sức khoẻ và đưa ra hướng xử lý chuyên môn phù hợp với tình hình thực tế.

Bản quyền thuộc về Phòng khám đa khoa Thành Công

Developed by Daniel Vu

X

Bạn cần hỗ trợ