Thanh Cong Medical Clinic
Thanh Cong Medical Clinic

Một số chương trình đào tạo:

 • Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn: Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn định kỳ hàng quý, nhân viên được đào tạo nâng cao về kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu công việc.
 • Đào tạo nhân viên kế thừa: Ưu tiên nguồn lực để đào tạo cán bộ nòng cốt trở thành lực lượng quản lý, phục vụ nhu cầu phát triển dài hạn của công ty.
 • Chương trình đào tạo phát triển bản thân: mỗi cán bộ nhân viên đề xuất tham gia các khóa đào tạo để trau dồi kiến thức, kỹ năng … đáp ứng yêu cầu công việc.
 • Chương trình Team building: Tạo môi trường giúp Cán bộ nhân viên thấu hiểu hơn về lịch sử hình thành, những giá trị văn hóa, tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của Công ty. Tạo nên một hoạt động mang tính gắn kết đồng đội giữa Cán bộ nhân viên của Phòng Khám Đa Khoa Thành Công từ đó làm tiền đề xây dựng, phát triển bền vững đại gia đình Thành Công.

Chính sách đãi ngộ

Phòng Khám Đa Khoa Thành Công rất chú trọng đến chính sách đãi ngộ, quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên với phương châm tạo cho cán bộ nhân viên có một cuộc sống “KHỎE ĐỂ THÀNH CÔNG”. Chính sách đãi ngộ của Phòng Khám Đa Khoa Thành Công được xây dựng căn cứ trên các tiêu chí:

 • Tương xứng với kết quả công việc, giá trị đóng góp cho Phòng Khám Đa Khoa Thành Công
 • Cạnh tranh theo thị trường;
 • Khuyến khích tăng kết quả và chất lượng công việc
 • Công bằng và minh bạch.

Hệ thống đãi ngộ của Phòng Khám Đa Khoa Thành Công gồm:

 • Lương: Lương chính theo thỏa thuận (12 tháng)
 • Thưởng lương tháng thứ 13 tuỳ theo tình hình hoạt động kinh doanh của Phòng Khám.
 • Phụ cấp: cho một số vị trí phục vụ công việc gồm hỗ trợ đi lại, cước điện thoại di động, kiêm nhiệm;
 • Thưởng theo hiệu quả kinh doanh và theo thành tích thực hiện công việc;
 • Phúc lợi xã hội: Bảo hiểm xã hội / y tế /thất nghiệp…
 • Chăm sóc sức khỏe: Kiểm tra sức khỏe định kỳ miễn phí 01 lần/năm, khám bệnh nghề nghiệp theo qui định.

dai ngo lao dong

Bản quyền thuộc về Phòng khám đa khoa Thành Công

Developed by Daniel Vu

X

Bạn cần hỗ trợ