Thanh Cong Medical Clinic
Thanh Cong Medical Clinic

 Hồ sơ pháp lý của Phòng khám đa khoa Thành Công bao gồm: 

  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  • Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn
  • Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh
  • Công văn chấp thuận tổ chức thực hiện khám sức khoẻ theo thông tư 13/2007/TT-BYT
  • Công văn chấp thuận tổ chức thực hiện khám sức khoẻ theo khoản 1, điều 11 của thông tư 14/2013/TT-BYT
  • Giấy chứng nhận tham gia chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm 
  • Sơ đồ các phòng ban Phòng khám

Bản quyền thuộc về Phòng khám đa khoa Thành Công

Developed by Daniel Vu

X

Bạn cần hỗ trợ